INFORMACJA DLA MARYNARZY (MLC 2006)I.E.S. Sp z o. o. jest agencją zatrudnienia świadczącą usługi doradztwa personalnego zarejestrowanego i działającego na terenie Polski. I.E.S działa zgodnie z regulacjami ustanowionymi przez konwencję MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce. Poniższe zagadnienia są szczególnie brane pod uwagę przez firmę I.E.S, choć nie jedyne, których przestrzega I.E.S działając zgodnie z wymaganiami konwencji MLC 2006
1. I.E.S. nie pobiera żadnych opłat od Marynarza związanych z procesem rekrutacji.
2. I.E.S. nie doradza w zatrudnianiu osób poniżej 18 roku życia.
3. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, narodowej książeczki żeglarskiej, świadectwa zdrowia oraz niezbędnych dokumentów STCW leżą po stronie Marynarza. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem Marynarza do wyjazdu na statek są pokrywane przez armatora.
4. Wszyscy Marynarze są traktowani równo bez względu na płeć, wyznanie oraz wiek (osoby pełnoletnie) .
5. I.E.S współpracuje tylko z klientami spełniającymi wymagania konwencji MLC 2006.
6. Priorytetem I.E.S jest pełna współpraca na płaszczyźnie komunikacji Agencja - Marynarz oraz Agencja - Rodzina Marynarza. I.E.S nieodpłatnie, bez zbędnej zwłoki udziela informacji oraz umożliwia nawiązanie kontaktu Marynarza z jego rodziną·
7. I.E.S umożliwia Marynarzowi zapoznanie się z wszelkimi warunkami umowy o pracę przed jej podpisaniem.
8. I.E.S posiada procedurę skarg i reklamacji marynarskich dostępną na stronie firmy zgodną z wymaganiami konwencji MLC 2006.
9. I.E.S promuje rozwój zawodu Marynarza. Nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa Marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.